Reserved. 10k gold black onyx ring / size 7 / vintage / edwardian / 10 kt No.001968 cs – Katie Herrick

Reserved. 10k gold black onyx ring / size 7 / vintage / edwardian / 10 kt No.001968 cs – Katie Herrick

Reserved. 10k gold black onyx ring / size 7 / vintage / edwardian / 10 kt No.001968 cs – Katie Herrick Reserved. 10k gold black onyx ring / size 7 / vintage / edwardian / 10 kt No.001968 cs – Katie Herrick Reviewed by Katherine on 17:37 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.